Historie

Modelspoorvereniging ‘ De Percee’ is in 1983 opgericht en heeft in 1985 haar statuten gedeponeerd. Begonnen als klein clubje van enkele enthousiaste modelbouwers, telt de club op dit moment 43 leden. We hanteren een minimum leeftijd van 12 jaar voor nieuwe leden.

Waar komt de naam Percee vandaan ? 

 

station 1900

Het eerste houten stationsgebouw van Maastricht lag een eind buiten de stad, omdat de stad in 1853 nog een vestingstad was en dus ommuurd.

Om een goede verbinding vanuit de stad met het station te krijgen werd besloten de stadswal door te snijden in het verlengde van de Wycker Brugstraat en in een rechte straat tot aan de spoorweg te realiseren. Dit noemde men de Percee ,hetgeen het franse woord is voor doorbraak. 

Met deze doorbraak werd in 1882 aangevangen. De straat die zo onstond werd een deftige straat met brede rijstroken en een dubbele bomenrij. Er mochten alleen huizen van allure verrijzen.De straat werd doorgetrokken tot aan de maasbrug 

Pas in 1913 werd het huidige stenen stationsgebouw,naar een ontwerp van George Willem van Heukelom. gebouwd 

Gezien de locatie van het clublokaal en de link naar de spoorwegen heeft men de naam Percee gekozen als naam voor de vereniging.

 

percee scan

 

begin jaren 80 was de leegstand van het voormalige Warenhuis Mausen een doorn in de ogen van de ondernemers in de Wyckerbrugstraat.  

              Via via kwam de vraag terecht  bij de “oprichters in spe ” van de Percee of zij niet konden zorgen voor invulling van de lege etalage.    Daar de beginnende club   nog geen eigen clubruimte had,werd graag gebruik gemaakt van deze mogelijkheid  en werd er een grote modelspoorbaan met eindstation in de etalage gebouwd.

Dhr Bosch, eigenaar van de toenmalige stadsbrouwerij de Keijzer in de naburige Wyckergrachtstraat was  zeer geïnteresseerd in het gebeuren en bood in een gesprek met de bouwers zijn kelderruimte onder de brouwerij aan als clubgebouw.

 

 

 tentoonstelling maart 1987

Op 26 en 27 maart 1987 hield De Percee haar tweede modelspoor tentoonstelling en wel  in het harte van de binnenstad van Maastricht in de voormalige Dominicaner kerk, hetgeen zorgde voor een overweldigende belangstelling voor de tentoonstelling

     percee 3             percee 1

 

Een reusachtige Stoomwals van de firma Lintzen uit Sittard, stond bij de ingang van de kerk als trekpleister voor de tentoonstelling

 

percee 4      percee 5

 

hetgeen er voor zorgde dat honderden mensen een bezoek brachten aan deze tentoonstelling

percee 2  percee 7

In 1990 werd de tweede tentoonstelling gehouden in de Dominikaner kerk. Het provinciale dagblad maakte het onderstaande interview met onze toenmalige voorzitter

 

streekjournaal