Huidige H0 gelijksstroom baan

 

nadat we 30 jaar een vaste clubbaan in H0  analoge gelijkstroom hebben vond men het toch tijd geworden een nieuwe clubbaan te gaan bouwen . in een werkvergadering in mei 2013 werd het plan van de nieuwe baan gepresenteerd

De baan wordt aangesloten op het Dynamo systeem zodat zowel treien analoog als digitaal kunnen rijden

besloten is de nieuwe baan in modules op te bouwen.  de totale lengte van de baan wordt 14 meter bij 2.5 meter diep aan beide uiteinde van de baan. Het middenstuk van de baan  is 1.34 meter breed

tekening3

in de tekening hierboven zien we het niveau 0 dat geheel in de modules zelf word verwerkt. Dit om te voorkomen dat ge geheel niet te hoog wordt. Niveau0 is dus het schaduwstation niveau

 

tekening2

 

in de tekening hierboven ligt nievau 1 , dit is het onderste zichtbare niveau en wordt aangesloten op de 2 buitesnste sporen vanuit beide klimspiralen

tekening1

 

deze tekening laat niveau 2 zien, dat het bovenste zichtbare niveau is, Het komt uit  de binnenste 2 sporen uit beide klimspiralen

in December 2014 wordt gestart met de bouw van de modules en geschied naast de bestaande baan zodat het mogelijk blijft te kunnen rijden op de oude baan

 


baanplan 26

I

medio mei 2015 waren alle modules klaar en werd gestart met het aanbrngen van de rails en bedrading

Begin 2016 begon men met het afbreken van de bestaande bouw, de rail werd verwijderd en schoongemaakt voor hergebruik

in februari 2019lag de nieuwe baan op zijn plaats en kon er weer gereden worden. Nu kwaam de tijd voor de verdere bouw van de senery

 

003_344           

    

wij zijn alweer  in 2019 beland en er wordt volop gereden op de nieuwe baan, zowel analoog als digitaal , dit gebeurd om de week en in de andere week wordt aan de verdere opbouw van de baan gewerkt, Fanatieke rijdens kunnen met hun treinen op de tentoonstellingsbaan terecht

Tegen 2023 begint de baan al meer leven te krijgen, de stad krijgt vorm en het groen begint meer te groeien.

Het groen op de baan komt al vrij hoog te staan.

Stadsbeeld
Huizen van karton worden vervangen door zelfbouw huisjes.