bouw van nieuwe baan

S.V De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan

Nadat we 30 jaar een vaste clubbaan in H.O. gelijkstroom analoog hebben is het toch tijd geworden voor een nieuwe clubbaan. In een werkvergadering in mei 2013 wordt het voorstel van de nieuwe baan gepresenteerd

Deze keer gaan we de clubbaan in modules bouwen en hebben we het volgende plan gemaakt.De totale lengte van onze clubbaan is 14 meter bij 2,25 meter diep aan beide uiteinden en is de baan 1,34 meter diep over de meeste lengte. Hiervan zal in de regel 80 cm diep zijn tot aan de achterwand en valt de overige diepte achter deze wand.Hiervoor hebben een mangat van 34 cm diep en ettelijke meters lang. Dit is in het ontwerp te zien als een langgerekte blank gebied in de baan.

tekening3

In de bovenste tekening zien we niveau 0 dat geheel in de modules zelf word verwerkt en dus door de kopwanden en tussenspanten komt te lopen. Dit hebben we gedaan om de gehele baan niet te hoog uit te laten komen, zodat we geen trapjes nodig hebben om wat te zien op het bovenste niveau. Niveau 0 is dus schaduwstation-niveau.

tekening2

 

In de middelste tekening ligt niveau 1 dat feitelijk het onderste zichtbare niveau wordt. Deze komen aan ieder uiteinde uit de buitenste 2 sporen vanuit beide klimspiralen aan de kopse kant van de baan.  Dit niveau krijgt later aansluiting aan een industriegebied dat nu nog maar schetsmatig is ingetekend en pas definitief wordt bepaald als het hoofdtracé ligt.

tekening1

In de onderste tekening ligt niveau 2 dat het bovenste zichtbare niveau gaat worden met het station en rechts ervan het tractieterrein ( deze is als schets uitgetekend en wordt pas uitgewerkt als het hoofdtracé is gebouwd). Dit bovenste niveau komt uit de binnenste 2 sporen uit de klimspiralen aan elke kopse kant.

Er is voor deze opzet gekozen zodat elke rijrichting de gehele baanlengte gaat berijden en als apart baandeel is ontworpen. Hierdoor kunnen onze analoge deelnemers in 1 rijrichting rijden en onze digitale deelnemers in de andere richting.

In eerste instantie wordt de gehele baan nog op onze oude analoge baanbesturing aangesloten zodat we na een redelijke korte periode van afbraak, weer redelijk snel kunnen rijden op onze nieuwe clubbaan.

We zijn bezig om het dynamo-besturingssysteem te bestuderen waardoor analoog en digitaal samen op hetzelfde spoor zou kunnen rijden. Aangezien we daar op korte termijn geen budget voor hebben, hoeven we eerst maar 1 rijrichting te financieren en kan de andere rijrichting nog geheel analoog doorrijden. We kunnen dan ervaring opdoen in het dynamo-systeem en kan in een later stadium bekeken worden of de andere rijrichting ook op Dynamo overgaat.

Mocht Dynamo toch niet onze keuze wordt, kan 1 rijrichting alsnog voor een geheel digitaal systeem gekozen worden.

Tot zover deze introductie want de afgelopen 2 jaren heeft het veel hoofdbrekens gekost om tot dit baanplan te komen.

In December 2014 wordt gestart met de bouw van de eerste modules. De bouw geschiedt naast de bestaande baan zodat het mogelijk voor de leden blijft zolang mogelijk op de oude baan te kunnen rijden

baanplan (17) baanplan 26

Iedere module die klaar was werd onder de oude baan geplaatst zodat er weer plaats was voor een nieuwe module. Medio 2015 waren alle modules klaar en werd gestart met het aanbrengen van de rails en de bedrading

 

Begin 2016 begon men met de afbouw van de bestaande baan. Hierbij werd eerst de huisjes en andere gebouwen opgeborgen waarna het landschap werd verwijderd

003_344             medio februari van dat jaar werden de rails van de baan verwijderd en schoongemaakt voor hergebruik; De leden konden toen alleen nog maar op de tentoonstellingsbaan rijden.

in februari 2017 lag de nieuwe baan op zijn plaats en was deze weer berijdbaar nu is het zaak verder te gaan met de afwerking    

    

voor een volledig verslag zie:

http://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=62490.0