tentoonstelling Sittard 2013

De onder de naam “Spoor Groep Zuid”
samenwerkende verenigingen zijn:

– Modelbaan Vereniging Zuid Limburg (MVZL) uit Beek/Sittard
www.mvzl.nl

– Modelspoorclub Oost Brabant (MSCOB) uit Helmond
www.modelspoorcluboostbrabant.nl

– Modelspoorvereniging Midden Limburg (MSM) uit Roermond

op 1 en 2 november 2013 organiseerden zij hun jaarlijkse tentoonstelling waaraan de Percee deelnam